Organisasjon
Organisasjon

Kristian Solberg
Daglig leder og den ”yngre” generasjon i Solbergs Gartneri AS. Utdannet gartner ved Gjennestad Gartnerskole og driftsleder ved Beder Gartnerskole – DK. Har foruten den daglige ledelse ansvaret for salg og klimastyring. Vært med i Solbergs Gartneri AS siden 1997.Tor Solberg
Økonomiansvarlig, styreformann og den ”eldre” generasjon i Solbergs Gartneri AS. Utdannet gartner ved Gjennestad Gartnerskole. Har mer en 40 års erfaring innen gartneridrift. Har foruten regnskap/økonomi ansvar for transport.Karin Pedersen
Produksjonsleder. Ansvar for det daglige arbeidet med plantene, arbeidsledelse, plantevern samt en del teknisk vedlikehold. Utdannet ved Beder Gartnerskole – DK, som gartner og driftsleder. Ansatt siden 2003. Tidligere 15 års erfaring med lederansvar i gartnerier i Danmark og Norge.
Fra frø til agurk: Her har du vår lille lærebok om veien fra frø til agurk…
Oppskrifter: ”Skomaker bli ved din lest”
Vi skal holde oss til det vi kan best; nemlig produsere gode og smakfulle agurker. Se linker til noen som virkelig kan gi noen gode tips om bruk av agurker.
Miljøfokus Miljøfokus er ikke bare godt for omgivelsene vi lever i, men kan også være et viktig bidrag til en sunn økonomi.
Solbergs Gartneri AS, Krillåsveien13 N-1392 Vettre • Tlf: +47 66 76 51 50 • Fax: +47 66 76 51 55 • post@solbergs-gartneri.no