Lenker
Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker
Her finnes en mengde nyttig info om frukt og grønnsaker
Les mer her
Mat.no
Opplysningskontorenes portal for oppskrifter
Les mer her
Norsk Gartnerforbund
Gartnerinæringens næringspolitiske organisasjon.
Les mer her
Gjennestad Gartnerskole
Utdanne deg til gartner!? Ta en kikk her!!!
Les mer her
Fra frø til agurk: Her har du vår lille lærebok om veien fra frø til agurk…
Oppskrifter: ”Skomaker bli ved din lest”
Vi skal holde oss til det vi kan best; nemlig produsere gode og smakfulle agurker. Se linker til noen som virkelig kan gi noen gode tips om bruk av agurker.
Miljøfokus Miljøfokus er ikke bare godt for omgivelsene vi lever i, men kan også være et viktig bidrag til en sunn økonomi.
Solbergs Gartneri AS, Krillåsveien13 N-1392 Vettre • Tlf: +47 66 76 51 50 • Fax: +47 66 76 51 55 • post@solbergs-gartneri.no